OFERTA DODATKOWA

Opieka psychologa od poniedziałku do piątku w ramach czesnego.

Dodatkowo możliwość skorzystania z oferty w ramach prywatnej praktyki w gabinecie na terenie naszego żłobka.

Psycholog mgr Małgorzata Jelonek. Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia, studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz pedagogiki specjalnej ze specjalizacją terapii osób w spektrum autyzmu, a także certyfikowany kurs treningu umiejętności społecznych.

W żłobku i przedszkolu Elementarz prowadzi m.in. terapię indywidualną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, trening umiejętności społecznych czy grupowe zajęcia mające na celu rozwijanie kompetencji emocjonalno – społecznych dzieci, przejawiających trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej. Przyjmuje rodziców na spotkania indywidualne mające na celu psychoedukację oraz wspomaganie w prawidłowym rozwoju dzieci.

Główny obszar jej zainteresowań zawodowych to: psychologia rozwoju małego dziecka, trudności emocjonalne, komunikacja interpersonalna, wczesna interwencja terapeutyczna.
Udziela wsparcia zarówno dzieciom, rodzicom, jak i nauczycielom, pomaga im w budowaniu dobrych relacji z dzieckiem, szerzy wiedzę psychologiczną, zwłaszcza dotyczącą niepokojących sygnałów w rozwoju psychologicznym małego dziecka. Prowadzi spotkania szkoleniowe dla pracowników żłobka oraz grupę wsparcia dla rodziców żłobkowiczów i przedszkolaków.

Popołudniami oferuje pomoc psychologiczną dzieciom i ich rodzicom w ramach prywatnej praktyki w gabinecie na terenie naszego żłobka.

 

 

 

Nauka gry na skrzypcach metodą Suzuki.

Shinichi Suzuki opracował metodę nauczania gry na skrzypcach czerpiącą z mechanizmu uczenia się języka ojczystego. Już 3 letnie dzieci mogą rozpocząć naukę poprzez naśladowanie nauczyciela i rozwijanie słuchu muzycznego.
Zajęcia prowadzi Martyna Majda – absolwentka Klasy Skrzypiec Akademii Muzycznej w Łodzi oraz kursu metody Suzuki w Danii.