Projekty

PROJEKT REFEE

Projekt REFEE w Polsce

Reform of Early Childhood Education in Eastern Europe in Poland.

Celem projektu było podniesienie świadomości społecznej o znaczeniu wysokiej jakości pracy z dziećmi w wieku żłobkowym

i przedszkolnym oraz wdrożenie teoretycznych i praktycznych założeń duńskiej edukacji początkowej.

Projekt trwał 3,5 roku. Zakończył się w grudniu 2021.

W trakcie trwania odbyły się 24 czterodniowe szkolenia dla pracowników żłobka i przedszkola – 18 szkoleń stacjonarnych, 6 online.

W trakcie prowadzonych zajęć, duńscy trenerzy zwracali szczególną uwagę na wykorzystanie ruchu, muzyki, śpiewu i tańca w rozwoju dzieci.

Podkreślali rolę natury, zajęć w plenerze w kształtowaniu umiejętności badawczych oraz hartowania zdrowia.

Akcentowali znaczenie kompetencji społecznych poprzez wzajemne relacje pomiędzy dziećmi, współpracę między dziećmi a rodzicami oraz rodziców z nauczycielami.

Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. „Maluch+” jest programem rocznym.

Dofinansowanie w ramach programu Maluch+ 2021r.  w kwocie 80 zł na każdy miesiąc pobytu dziecka w żłobku obejmie okres od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Rodzaj dotacji: dotacja celowa.