Projekty

Program “Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. “Maluch+” jest programem rocznym.

Dofinansowanie w ramach programu Maluch+ 2021r.  w kwocie 80 zł na każdy miesiąc pobytu dziecka w żłobku obejmie okres od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Rodzaj dotacji: dotacja celowa.